Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

willyours
Boli kiedy na niego spoglądasz i boli kiedy tego nie robisz.
— t.
Reposted fromrisky risky viapikkumyy pikkumyy
willyours
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
willyours
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viapikkumyy pikkumyy
willyours
Obudź mnie, tak bardzo potrzebuję, by
Coś zmieniło się,
Coś dodało mi sił.
— Skubas
Reposted frominpassing inpassing viapikkumyy pikkumyy
willyours
Nic tak nie pomniejsza człowieka i nie spycha w dół, jak świadomość, że nie jest kochany.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapikkumyy pikkumyy
willyours
9341 c8e2 500
przydałaby się taka przyjaciółka

April 04 2015

willyours
Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić.
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... my niekoniecznie już musimy
— Józef Pawłowski
willyours
0973 0127 500
no troszkę.
willyours
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viafckit fckit
willyours
2109 08cd
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
willyours
7759 ac08 500
Reposted frombirke birke viaeternaljourney eternaljourney
willyours
5265 3ffb 500
Reposted fromshapeless shapeless viakrainakredek krainakredek

March 18 2015

willyours
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaslowemwsedno slowemwsedno
willyours
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaavooid avooid
willyours

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viaavooid avooid
willyours
0635 bc03 500
willyours

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viastaystrongangie staystrongangie
willyours
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viastaystrongangie staystrongangie
willyours
willyours
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl