Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

willyours
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
Reposted frompensieve pensieve viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
willyours
Nagle zdała sobie sprawę, że można utracić z kimś kontakt całkiem niespostrzeżenie, dosłownie w mgnieniu oka.
— Jodi Picoult
willyours
5346 e5d7
Reposted fromgeralt geralt viaolvido olvido

February 07 2015

willyours
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.
Reposted fromtake-care take-care viathesmajl thesmajl
willyours
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viacountingme countingme
8767 7cc7
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacountingme countingme
willyours
Tak często Cię widzę, choć tak rzadko spotykam, smaku Twego nie znam, choć tak często Cię mam na końcu języka.
— happysad
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viathesmajl thesmajl
willyours
Chujowo i niestabilnie.
Reposted fromcountingme countingme

January 30 2015

willyours
Łatwo jest być odważnym i pewnym siebie jak się dobrze wygląda.
Reposted frommadeliine madeliine viaobliviate obliviate
willyours
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
willyours
Wśród słów mówionych jest dużo me­tafor, więc nie bierz wszys­tkiego dosłownie. 
— -
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaobliviate obliviate
willyours
Kitten's attack
Reposted fromtogglk togglk viaobliviate obliviate
willyours
Zrozumiałam, że czasem trzeba odpuścić i świat się nie zawalił.
Reposted fromiinfinity iinfinity viaobliviate obliviate
willyours
3391 9d56
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamary-roe mary-roe
willyours
“ Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas. ”
— Coma
willyours
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viamary-roe mary-roe
0184 1840
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss

January 29 2015

willyours
4204 4295 500
Reposted fromrol rol viastrangeme strangeme
willyours
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec viastrangeme strangeme
willyours
Reposted fromr3xio r3xio viastrangeme strangeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl